FANDOM


Trap
Trap

วัตถุดิบ

หญ้า 6 กอง , กิ่งไม้ 2 กิ่ง

หมวดหมู่

การอยู่รอด

เครื่องมือวิจัยที่ต้องใช้

-

พลังโจมตี

-

ความทนทาน

8 ครั้ง

จำนวนชั้นในการวางต่อหนึ่งช่อง

1 ชั้น

กับดัก เป็นไอเทมที่อยู่ในรายการแถบหมวดหมู่การอยู่รอด ใช้จับสัตว์ประเภทเล็กๆ เช่น กระต่าย กบ และแมงมุม เมื่อตั้งมันไว้บนพื่้นดิน จะสามารถจับมันได้ ภายหลังจากการจับจะได้รับอาหารที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ประเภทนั้นๆ บางครั้งแล้วกับดับจะไม่ทำงานก็ต่อเมื่อสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นมีขนาดใหญ่กว่ากับดัก

การใช้งานEdit

กับดักสามารถวางได้ในพื้นดินทั่วไป และสามารถหยิบขึ้นมือใหม่อีกครั้งก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้แล้วยังต้องวางอาหารไว้ใต้กับดัก
WilsonTrap
แห่งนี้ด้วย เมื่อเหยื่อหรือเป้าหมายกินอาหารที่วางไว้ในกับดักแห่งนี้ กับดักจะทำงานโดยอัตโนมัติ แต่ในบางครั้งถ้าไม่ต้องวางอาหารไว้ใต้กับดักแห่งนี้ก็ได้ ถ้าหากเหยื่อเป้าหมายเดินเข้าใกล้กับดัก มันจะทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งนั้นหมายความเราสามารถนำกับดักไปวางไว้บนหลุมกระต่ายได้ กระต่ายจะถูกจับเมื่อมันออกจากบ้านหรือกลับเข้าไปในหลุมของมัน กับดักจะสูญเสียความทนทาน 12.5% ต่อการใช้งานหนึ่งครั้ง ดังนั้น หมายความว่าสามารถใช้งานได้ 8 ครั้ง

นอกจากนี้แล้วกับดักยังเป็นไอเทมที่นิยมใช้สำหรับการทำเครื่องหมายบนแผนที่

การล่าโดยใช้กับดักEdit

สำหรับกระต่าย หลังจากติดกับดักแล้ว เมื่อเราไปหยิบเหยื่อจะได้รับกระต่ายที่ยังมีชีวิต (แต่ถูกมัดไว้) อยู่ในแถบเครื่องมือ แต่สำหรับกรณีของแมงมุม และกบนั้น จะถูกฆ่าตายโดยกับดัก และเมื่อไปหยิบเหยื่อจะได้รับไอเทมเป็นอาหาร ( เช่น ขากบ เป็นต้น )
180px-Carrot Trap rabbit
บางครั้งแล้วเราสามารถล่อเหยื่อได้โดยง่าย อย่างเช่นแมงมุม มันมีวิถีการเดินเป็นเส้นตรงไปหาผู้เล่น มันจะไม่พยายามหลีกเลี่ยงกับดักหรืออุปสรรคอื่นใดเลย ดังนั้นแล้ว กับดักเหล่านี้จะวางไว้บริเวณใกล้เคียงกับถ้ำแมงมุม หลังจากทำลายถ้ำแมงมุม มันจะออกมาและติดกับดักโดยทันที ดังนั้นเป็นแนวทางที่ดีในการทำฟาร์มใยแมงมุม

วัตถุดิบEdit

Cut Grass
X6
Twigs
Twigs
30px-Interface arrow right
Trap
รับข้อมูลจาก "https://dont-starveth.fandom.com/th/wiki/Trap?oldid=448"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.