เครื่องมือ เป็นไอเทมเบื้องต้นที่สามารถประดิษฐ์ได้ในขั้นตอนแรกโดยไม่ต้องเครื่องมืออะไร ผู้เล่นจะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเก็บ

ไอคอนเครื่องมือ

ทรัพยากรที่มีอยู่บนโลกภายในเกมส์ ส่วนใหญ่ขวาน จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ต้องใช้ในการสับต้นไม้เพื่อเก็บเอาท่อนไม้ไปทำในสิ่งต่างๆ เครื่องมือเหล่านี้จะต้องติดตั้งเป็นอาวุธประจำมือ (ยกเว้นมีดโกน) เครื่องมือเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการดำเนินการต่างๆ ที่ไม่สามารถทำได้ด้วยมือ (เช่นเดียวกับย่อยสลายหิน ที่ใช้อีเต้อ) และเครื่องมือบางอย่างชนิดไม่จำเป็นต้องใช้ในช่วงระยะแรก

แท๊บเครื่องมือจะอยู่บนหน้าจอทางด้านซ้าย มีรูปไอคอนขวานกับไอคอนอีเต้อไขว้กัน ขวานและอีกเต้อสามารถใช้ได้ในช่วงระยะแรก ในขณะที่เครื่องมืออื่นจะต้องใช้เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อยางเช่น จอบ ค้อน ส้อม มีดโกน หรือเครื่องมือแปรธาตุ อย่างเช่น ขวานทอง จอบทอง อีเต้อทอง

เครื่องมือแต่ละชนิดก็จะมีค่าความทนทาน ซึ่งเป็นตัวกำหนดว่าเราสามารถใช้ได้กี่ครั้งก่อนที่จะหมดสภาพและใช้การไม่ได้ ขวานทอง จอบทอง อีเต้อทอง จะเป็นไอเทมที่เหนือกว่าไอเทมปกติ ซึ่งให้ค่าความทนทานมากกว่า 4 เท่าจากไอเทมปกติ

 รายการในแถบเครื่องมือ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ดึงข้อมูลจาก "https://dont-starveth.fandom.com/th/wiki/Tools?oldid=469"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.