FANDOM


Pig Torch
คบเพลิงหมู เป็นสิ่งก่อสร้างที่ค้นพบได้ในป้อมปราการหมู หรือข้างราชาหมู ทั้งในโหมดผจญภัยและโหมด Sandbox มันจะถูกปกป้องป้องกันด้วยหมูพิทักษ์ นอกจากนี้แล้วมันจะให้ความสว่างและเป็นที่เกิดขึ้นของหมูพิทักษ์ โดยใช้เวลา 3 วันหลังจากหมูพิทักษ์ตาย ถ้าหากหมูพิทักษ์ยังมีชีวิตอยู่ มันจะรีบกลับไปยังคบเพลิงและเติมเชื้อเพลิง หากหมูพิทักษ์ทุกตัวตายหมด ไฟของคบเพลิงหมูจะดับลง

คบเพลิงหมูไม่สามารถประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นมาได้ มันจะถูกทำลายโดยการใช้ค้อนหรือดินปืน หรือเดียร์คลอป ในการทำลายจะได้รับเถ้าถ่าน 4 อัน แต่บางทีก็จะได้รับท่อนไม้ 3 ท่อนและปุ๋ย 1 ก้อน ดังนั้นจึงแนะนำว่าให้ใช้ค้อนไปทุบมันเมื่อไฟมอดดับ

เคล็ดลับEdit

  • ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวง อย่าไปเข้าใกล้คบเพลิงหมู เพราะหมูการ์เดียนจะกลายร่างเป็น Werepigs
  • ผู้เล่นอาจจะล่อเดียร์คลอป หรือราชินีแมงมุมให้เข้าไปใกล้บริเวณแห่งนั้น มันจะช่วยต่อสู้หมูพิทักษ์ไปในตัวด้วย

เกร็ดความรู้Edit

เป็นที่น่าสังเกตว่ามันจะดรอปปุ๋ยหลังจากไอเทมนี้ถูกทำลาย นั่นแสดงให้เห็นว่า คบเพลิงหมูใช้อุจจาระของตัวมันเองเป็นเชื้อเพลิงในการเกิดไฟ

รับข้อมูลจาก "https://dont-starveth.fandom.com/th/wiki/Pig_Torch?oldid=398"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.