FANDOM


Pig House
Pig House

วัตถุดิบ

ไม้อัด 4 ท่อน , หินตัด 3 ก้อน , หนังหมู 1 ชิ้น

หมวดหมู่

สิ่งก่อสร้าง

เครื่องมือวิจัยที่ต้องใช้

เครื่องมือวิจัยแปรธาตุ

บ้านหมู เป็นสิ่งก่อสร้างที่ประดิษฐ์ขึ้นมา เป็นสถานที่เกิดของหมู และเป็นที่อาศัยของหมู หมูแต่ละตัวจะมีบ้านหนึ่งหลังเป็นของตัวเอง หากหมูตาย สิ่งก่อสร้างชนิดนี้จะให้กำเนิดหมูภายในระยะเวลา 4 วันหลังจากที่หมูในบ้านหลังนั้นตาย บ้านหมูจะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยว หรืออยู่รวมกันเป็นหมู่บ้าน และถ้าหากรวมกันเป็นหมู่บ้านแล้ว จะพบเห็นราชาหมู ปรากฏในหมู่บ้านนั้นๆ ด้วย บ้านหมูจะพบได้ในพื้นที่ว่างเปล่า

วัตถุดิบEdit

Boards
×4
Cut Stone
Cut Stone
Cut Stone
Pig Skin
30px-Interface arrow right
Pig House

เกร็ดความรู้Edit

  • ในช่วงเวลากลางคืน บ้านหมูจะให้แสงสว่าง แต่ทันทีที่ผู้เล่นเดินเข้าไปใกล้บ้านหมู ไฟจะดับ และไฟจะติดขึ้นอีกครั้งเมื่อผู้เล่นเดินออกจากบริเวณบ้านหมู
  • บางหมู่บ้าน จะปลูกต้นแครอท ดอกไม้ หญ้า และฟาร์มเบอร์รี่
  • เมื่อเราเล่นเป็น วิลสัน หากเราสังเกตบ้านหมูในขณะตอนกลางคืน วิลสันจะกล่าวว่า "ฉันสามารถมองเห็นได้โดยการใช้ปลายจมูกแตะหน้าต่าง"  นั้นเป็นสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตให้เห็นว่า ขณะที่ตัวละครเข้าใกล้บ้านหมู แต่หมูกลับปิดไฟนั้น แสดงให้เห็นว่า มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นปรปักษ์กับผู้เล่น หรือ มันไม่สนุกเลยกับการต้อนรับแขกจากภายนอก
  • นับตั้งแต่มีการเรียกร้องให้สามารถสร้างบ้านหมูได้ ถือว่าเป็นความคิดที่ดีในการค้นหาพื้นที่และทำลายบ้านหมูที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ และนอกจากนี้ยังสามารถสร้างใหม่ได้ในสถานที่ที่ต้องการ ในการทำลายบ้านแต่ละครั้ง จะได้รับทรัพยากรเพียงครึ่งหนึ่งของทรัพยากรที่ใช้ในการก่อสร้าง
  • หากทําลายบ้านหมูแล้ว จะได้วัตถุดิบบางส่วนกลับคืนมา

ความผิดพลาดของระบบEdit

  • ถ้าหากวางบ้านหมูไว้ใกล้ริมฝั่ง มันจะมีโอกาสที่หมูตัวใหม่เกิดขึ้นมาจะตกลงไปในมหาสมุทร และมันจะถูกขึ้นกลับชายฝั่งอีกครั้งในพื้นที่ที่เป็นเกาะ และมันจะถูกกลายร่างเป็น Werepigs  ตามทฤษฏีที่กล่าวไว้

รูปภาพEdit

รับข้อมูลจาก "https://dont-starveth.fandom.com/th/wiki/Pig_House?oldid=480"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.