FANDOM


Miner Hat
Miner Hat

วัตถุดิบ

หมวกฟาง 1 ใบ, ทอง 1 ก้อน,หิ่งห้อย 1 ตัว

หมวดหมู่

แสงสว่าง

เครื่องมือวิจัยที่ต้องใช้

เครื่องวิจัยแปรธาตุ

พลังโจมตี

-

ความทนทาน

100 % หรือประมาณ 8 นาที

จำนวนชั้นในการวางต่อหนึ่งช่อง

1 ชั้น

ช่อมแชมด้วย

ดอกไม้เรืองแสง

หมวกไฟฉาย เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ให้แสงสว่างภายในเกมส์ จะให้แสงสว่างที่มากกว่าคบเพลิง มันจะให้แสงสว่างเป็นเวลานาน 8 นาที ( หรือเท่ากับ 1 วันภายในเกมส์ นอกจากนี้ผู้เล่นยังนำหมวกไฟฉายไปใส่ให้กับหมูได้ หรือให้เกิดแสงว่างไปรอบๆ แต่กระนั้นแล้ว หมูยังคงกลัวความมืดอยู่ดี เมื่อหมดการใช้งานแล้วคุณจะได้รับหมวกฟางเหมือนเดิม ในการสร้างหมวกไฟฉายนั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องวิจัย
MINER HAT
แปรธาตุ

วัตถุดิบEdit

Straw Hat
Fireflies
Gold Nugget
30px-Interface arrow right
Miner Hat
รับข้อมูลจาก "https://dont-starveth.fandom.com/th/wiki/Miner_Hat?oldid=479"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.